VANDRING

Vandringsförslag Runt Stora Blåsjön finns det gott om rösade leder som lämpar sig för vandring. Bitvis är lederna spångade. Kartor finns att köpa i Ankarede, på ICA affären och på Fjällcampen. Här följer några vandringsförslag som även mindre vana vandrare kan pröva.

MESKLUMPEN


Mesklumpens topp når man genom att följa leden som startar vid början av vägen mot Norge. Uppe vid trädgränsen lämnar man leden och följer slalombacken upp till toppen. Den som vill fortsätter leden mot Leipikkvattnet eller leden mot Ankarvattnet.

ULLERSJÖN

Leden upp till Ullersjön går första delen genom granskog men övergår sedan i björkskog. Efter ca 4 km ser man sjön som ligger mycket vackert omgiven av fjälltoppar. Leden fortsätter över sluttningen av Rödfjället mot Sielkenjahke. En bit upp längs leden finns en raststuga, Rödfjällsstugan.

STEKENJOKK

Ovanför trädgränsen längs Stekenjokkvägen är det lätt att göra kortare vandringar utan rösad led. Terrängen är lättgången och Stekenjokkvägen syns väl.

RAURE (RAAVRE)

Åk Stekenjokkvägen norrut. Fjället Raure ser man till höger, 6 km från vägbommen vid Karitjärn. N65° 1′ 18,37″ E14° 18′ 44,07″ Det är 2 km lätt vandring till toppen där man har vidunderlig utsikt över hela fjällvärlden. I början av juli är det gott om blommande fjällsippor längs sluttningen. Vid fjället ligger samernas rengärden som används när renarna samlas ihop för kalvmärkning.

SIPMEHKE OCH SIPMEHKJAURE

Mittemot Raure, på vägens västra sida, syns Sipmehke vars högsta topp ligger i Norge, 1400 m över havet. På västra sidan ligger en sjö, Sipmehkejaure. Hela området är lätt att vandra i och Gaustaälven passerar man via en bro. Man når bron från en plan 5,5 km från bommen vid Karitjärn och 700 m från skylten Raavre N65° 0′ 52,53″ E14° 17′ 17,31″ Foto Monica Hansson

Vid planen finns en tom kåta. Där går det bra att parkera. Det finns inga rösade leder ner till bron, men man hittar lätt den upptrampade stigen som leder ner till bron.

På andra sidan älven fortsätter stigarna. Den vänstra leder i riktning mot Sipmehkjaure, som är gränssjö mot Norge.

Den tydliga stigen upphör snart, men fortsätter man i stigens riktning ser man sjön, när man passerat höjdryggen.

Väljer man någon av de andra stigarna leder de upp mot sluttningarna av Sipmehke. Terrängen är lätt att gå i och när man vänder tillbaka har man fjället Raure att ta sikte mot för att hitta tillbaka till bron. En annan variant är att följa älven uppströms. När det är lågvatten går det att gå ner i älvfåran och plaska i små laguner och se många spännande stenformationer.

JETNAM

En bit efter kröken vid Hamptjärn ser man en bunker med ett rött kors på vänster sida. Strax intill kan man köra av vägen och parkera. N65° 2′ 47,51″ E14° 20′ 2,42″ Där har funnits en bro över Gaustaälven. Nu får man vada över älven men det är inte svårt för här rinner älven stillsamt. Sedan följer man Jetnamälven eller håller sig lite ovanför där det finns en stig som är markerad med stenrösen. Stigen leder fram till resterna av Jetnamstugan. Här gör naturen ett mera kargt och vilt intryck.

Övrigt

För den med lite mer fjällvana som vill gå en flerdagarstur rekommenderas Sjufjällsstigen mellan Ankarede och Blomhöjden, sträckan Hamptjärn (Stekenjokk) – Ankarede eller Ankarede – Brattli (Gäddede). Ta gärna med fiskespöt, men glöm inte att köpa fiskekort!

Description

Supply chain value proposition startup hackathon niche market ownership mass market equity rockstar. Conversion equity advisor. Business-to-consumer early adopters twitter iPhone conversion product management accelerator.

More info

Android crowdfunding leverage backing launch party founders strategy business-to-business branding user experience buyer gen-z. Marketing interaction design first mover advantage technology backing angel investors.

Description

Customer backing graphical user interface vesting period partnership client direct mailing growth hacking market social media release analytics. Learning curve first mover advantage value proposition startup beta incubator pitch crowdsource iteration burn rate. Influencer iPad incubator accelerator founders startup iPhone crowdfunding launch party.

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination.

Details

Services
Branding, Design, Marketing, Webdesign, Presentation, Social Media

Client
Mimics

Role
Director

Date
March 2018

Ready to start a project?
Kategorier: