Bjurälvens karstlandskap är Sveriges mest utpräglade karstområde. Bjuräven har utsetts  till vinnare av Sveriges geologiska arv 2014.

Grytrännan Foto Gunnel Fredriksson

Ett karstlandskap består av kalkstensberggrund med underjordiska vattensystem.

Förutsättningarna för det dramatiska landskapet är tre – kalkberggrund, sandjord och vatten. 

Berggrunden i Bjurälvens dalgång består av en blågrå kalksten med mycket hög kalkhalt, Bjurälvskalk. Ovanpå kalkberggrunden finns ett upp till 20 m tjockt sandlager, bildat av sanden i älvarna när istidens isar smälte. I berggrundens sprickor kan älvens vatten ta sig fram. Vattnets kolsyra löser upp kalkstenen så att hålrum, gångar och grottor bildas. Så småningom är håligheterna så stora att älven rinner långa sträckor nere i berget i ställer för ovanpå.

 

Området har ett stort antal doliner. Doliner bildas när sand rasar ner där berggrunden under sanden fräts upp av kolsyra. Den största dolinen är 20 m djup och 50 m i diameter. Nya doliner skapas alltjämt och på sikt kommer karstlandskapet att rasa samman och sanden föras med Bjurälven ner till Leipikvattnet.

 

Längs Bjurälven finns ett antal sk sluk, där vattnet kan försvinna ner i håligheter och underjordiska gångar.

Den underjordiska älvens vatten trycks upp ur berggrunden i form av sprutande sifoner, som syns på Dolinsjöns yta och i andra mindre vattensamlingar. Vid högvatten blir trycket så stort på en del ställen, att det ser ut som om vattnet kokar.

Dolin där vattnet ”bubblar” upp från underjorden. Foto Gunnel Johansson

I mars varje vinter sedan 2007 utforskar dykare de underjordiska vattengångarna och grottorna i Bjurälven. Systemet är Sveriges tionde längsta grottsystem. Hittills är 2245 meter (2017) gångar karterade. Undervattensgångarna har facettmönstrade väggar, liknande de som man kan se i Grytrännan. Både bäcköring och röding simmar omkring i det strömmande vattnet under marken.

Vägbeskrivning
Åk Stekenjokkvägen. Ta vid vägskylten mot Leipikkvattnet, 3 km.
Vandring 3 km till raststuga, som ligger där karstområdet börjar.
Markerad slinga 6 km runt i området.

Foldern Karstlanskap i världsklass (2011)  24 sidor laddas ner här.
Foldern Bjurälven och Korallgrottan (2006)  36 sidor laddas ner här.