Ankarede, som är Sveriges sydligaste levande kyrkstad ligger vackert där Ankarälven och Lejarälvan möts.
Området var från begynnelsen enbart en samisk begravningsplats. I och med att Blåsjöbygden koloniserades omkring år 1800 blev Ankarede en viktig samlingsplats och begravningsplats såväl för samer som för den växande nybyggarbefolkningen.

Foto Monica Hansson

Foto Monica Hansson

Under 1800-talet tjänade en enkel timmerstuga med intilliggande klockstapel som gudstjänstlokal under två högtider, midsommarhelgen och Mikaelihelgen på hösten.

För att kunna delta vid dessa tillfällen måste man ta sig dit antingen till fots eller komma med båt Man behövde övernattningsmöjligheter. Så uppstod en kyrkstad. Samerna satte upp sina kåtor på den norra delen av området och bönderna sina stugor på kyrkplatsen.

Foto Monica Hansson

Foto Monica Hansson


Vid 1800-talets slut skänkte Blåsjöns bönder mark till den gemensamma kyrkplatsen Ankarede. År 1896 stod också den nya vita träkyrkan färdig.

Länge var särskilt vårmässan av stor betydelse för hela Frostvikens socken. Det var länge vanligare att säga Ankaredehelgen i stället för midsommarhelgen. De dagarna blev det liv i stugor och kåtor. Hit kom man för att bevista gudstjänsten, träffa gamla bekanta men också för att knyta nya kontakter, kanske på den dansbana som länge fanns. Det förrättades högmässa, vigslar, dop och jordfästningar. Här fanns också doktorn på plats för konsultation.

Med den ökande bilismen som började på 1950-talet har firandet och platsen ändrat karaktär. Behovet av övernattning för den bofasta befolkningen finns inte längre. Tillströmningen av ortsbor och sockenbor har minskat. Däremot tycks platsen ha kommit att betyda mer för den samiska befolkningen. Ankarede är nu ensamlingspunkt för samer från när och fjärran .

Under hela sommaren fyller Ankarede Café en viktig funktion.


Foto Monica Hansson
Här kan man fika, här finns nyckeln till kapellet, här säljs fiskekort, här får man tips om vandringsleder och sevärdheter och här köper man fiskekort.

Sen några år tillbaka blommar platsen upp även vintertid tack vare julmarknad med konsert i advent.