Foto: Ruben Johansson

Korallgrottans gångar och salar har en total längd på drygt fem kilometer! Tillsammans med grottguider kan man åla sig genom trånga passager och se fantastiska grottsalar. En spännande och oförglömlig upplevelse!

1985 upptäcktes Korallgrottan och efter idogt krypande, undersökande och mätande kunde man 1999 konstatera att Korallgrottans storlek överskred Lummelundagrottan på Gotland. Korallgrottan är, med sina fem kilometer långa gångar, Sveriges längsta grotta!

Del av säreget karstområde
Korallgrottan har bildats på samma sätt som Bjurälvens vackra och mycket speciella landskap. I själva verket är det samma kalkstråk i berggrunden som sammanbinder Bjurälven och Korallgrottan och tillsammans utgör de Sveriges mest särpräglade karstområde. Vatten har sipprat fram genom sprickor i kalkstenen och bildat fascinerande grottfenomen. Med tiden har mer och mer av kalken frätts bort och stora tunnlar har bildats i berget kring Korallgrottan. Källa: Länsstyrelsen i Jämtlands län


Grottan kan endast besökas med guidad tur som måste förbokas hos Frostviken Adventure

Ladda ner Länsstyrelsen folder om bl.a. Korallgrottan här (pdf).

Foldern kan också beställas här

Ladda ner Länsstyrelsens föreskrifter för besökare här.