Skoterkörning i frostviken

Stora Blåsjön är ett paradis för skoteråkning. Ca 100 mil rösade välskötta leder finns inom Frostviken. Stora Blåsjön bjuder också på unika möjligheter till friåkning på Blåsjöfjället.

Ta reda på vad som gäller för regler och var du får köra vid friåkning innan ni ger er ut.
Värna om miljö, människor och djur. Var rädd om den unika möjligheten till friåkning.

På Länsstyrelsens hemsida finns karta över ledsystemet och det reglerade skoteråkningsområdet. På kartan finns också upplysningar om när skoteråkning är tillåten.

I Stora Blåsjön kan skoterledskarta köpas på ICA Blåsjöfjäll, Blåsjöns Fjällcamp och Fjällripan.

Skoterledarna sköts helt ideellt av Frostvikens skoterklubb.

Genom att förse sin skoter med ett ledmärke bidrar varje skoteråkare till ledernas underhåll.

Friåking i frostviken

Kom ihåg att möjligheten till friåkningen på fjället är unik och kräver stort ansvar och en körning som är anpassad till de förhållanden som råder.

Köra snöskoter i Jämtlands län

Innan du kör – INFORMERA DIG OM:
•De svenska lagar och förordningar som gäller. Bl.a. att det är absolut förbjudet att köra på väg, endast korsa vägen är tillåtet. Detta gäller även allmän väg. Undantag här är om väg där ägare/markägare
gett tillstånd att köra på vägen. Där det finns led, kör på leden och avvik max 50 m från den.
•Åkning utanför leden inom byarna är inte tillåten.
•Inom samhället kör vi maximalt 20 km/tim.
•Efter kl. 22:00 kör vi inte skoter inom byarna.