Att jaga i fjällnära terräng är en fin höstupplevelse. Här jagas småvilt och älg och dessutom björn, lo och bäver.

Regler och information finns på Länsstyrelsens hemsida

Description

Blåsjöns Fjällcamp säljer jakttillstånd för småvilt på renbetesfjällen i Jämtland.
Jaktkarta över statens mark på renbeteslandet

Övrig information:

    • Jakten på småvilt i Jämtlands län startar den 25 augusti. Småviltsjakt på renbetesfjäll 

Länsstyrelsens hemsida


    • Jaktstart för älg är första måndagen i september. 

Länsstyrelsens hemsida

    • Licensjakt på björn börjar i slutet av augusti 

Länsstyrelsens hemsida

    • Licensjakten på lo sker under mars och halva april 

Länsstyrelsens hemsida

    • Allmän jakttid på bäver är 1 okt till 15 maj 

 Länsstyrelsens hemsida

 

Description
Foto Inger LångströmFoto Inger Långström

Details

Kategorier: